Skip to main content
Skip table of contents

Aktivera Niko Home Control-tredjepartssystem

Du kan aktivera länken mellan ditt Niko Home Control-system och tredjepartssystemet med hjälp av en professionell installatör. I vissa fall kan du göra det på egen hand.

Öppna och stänga tak och skjutfönster, styra din musikanläggning, sköta din värmepump, se över din elförbrukning, kontrollera och justera luftkvaliteten i ditt hem – allt detta kan du enkelt göra tack vare Niko Home Control. Via en centralt placerad pekskärm eller Digital Black-enhet i ditt hem. Eller via din smartphone, var du än befinner dig.

Du kan aktivera länken mellan ditt Niko Home Control-system och tredjepartssystemet med hjälp av en professionell installatör. I vissa fall kan du göra det på egen hand.

Det här kapitlet vägleder dig genom aktiveringen av tredjepartssystem i Niko Home Control.

PartnerÖppet API
Konsumentekosystem


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.