Skip to main content
Skip table of contents

Bose och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Du kan ha ljudfunktionerna direkt tillgängliga i Niko Home Control-appen, Digital black-enheten eller på pekskärmen. Du kan också kombinera dem i rutiner och/eller logiker för att styra flera enheter samtidigt genom en enkel knapptryckning (t.ex. aktivera en middagsstämning som sätter belysningen på rätt nivå och sätter på musik).

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bose-system kan du göra följande:

 • Sätta på och stänga av musik

 • Reglera volymen

 • Tysta musiken (och sätta på ljudet igen)

 • Välja en spellista från dina favoriter

 • Använda högtalarna i rutiner

 • Använda högtalaren/högtalarna i logiker (then/else) 

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Bose-systemet.

 • Du kan alltid använda Bose-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Din(a) Bose-högtalare är SoundTouch-kompatibla (t.ex. SoundTouch 10, 20 eller 30).

 • Om högtalarna är helt nya har du slutfört idrifttagningen och anslutit högtalarna till ditt hemnätverk via WiFi eller kabel (beroende på högtalarnas specifikationer).


Hur (av)aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bose-system?

Du (av)aktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.
Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.