Skip to main content
Skip table of contents

Reynaers och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Reynaers-system kan du göra följande:

 • Öppna och stänga skjutfönster

 • Sluta öppna eller stänga skjutfönster

 • Kontrollera skjutfönstrens status (öppet/stängt och i rörelse/stoppat)

Reynaers-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och stänga fönstret genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Reynaers-systemet.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

Specifika elledningar krävs.

En SVV-kabel med minst 5 ledare är installerad mellan elcentralen och varje sammankopplande Reynaers-modul.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.1.1 eller senare).

 • För varje Reynaers Hi-Finity-fönster är en eller fler extra moduler installerade i elcentralen.

 • Om du vill använda Reynaers-funktionerna i kombination med Niko Home Control-åtgärder måste dessa åtgärder programmeras med programmeringsprogramvaran för Niko Home Control innan länken aktiveras.

För varje fönster behöver du:

 • en Niko Home Control-kopplingsaktor (550-00106 eller 550-00103) med 2 lediga utgångar.

 • en digital potentialfri Niko Home Control-sensormodul (550-00210) med 1 eller 2 lediga ingångar, om du också vill kontrollera skjutfönstrets status.

Varje Hi-Finity-fönster måste styras av en sammankopplande Reynaers-modul.

Den sammankopplande modulen tillhandahåller anslutningen till Niko Home Control.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Reynaers-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Reynaers-system?

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Reynaers-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Reynaers-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Reynaers-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.