Skip to main content
Skip table of contents

Bosch och Niko Home Control

Vad kan du göra med Bosch och Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bosch- system, kan du göra följande:

 1. I kombination med Niko Home Control kan ditt Bosch-system användas till att utföra uppvärmning och kyla i flera zoner.
  Anslut ditt Bosch-system via API eller använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer.
  Flera olika funktioner finns tillgängliga beroende på om din Niko Home Control-installation har en gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 2. Dessutom kan du utföra energirutiner med Niko Home Control: solläge och läge för toppbelastningsutjämning.
  Du kan aktivera de här funktionerna genom att ansluta ditt Bosch-system via API eller SG-klara kontakter
Uppvärmning och kyla i flera zonerMed gatewayen (552-00001)Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)
Med Bosch-lösningen för flera zonerEj tillgänglig
 • Utför kontroll av en eller flera zoner
 • Kontrollera och ställ in rumstemperaturen
 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)
 • Kontrollera och ställ in ett veckoprogram
Använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer
Automatisk energibesparingMed gatewayen (552-00001)Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)
Med SG-klara kontakter
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning

   


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bosch-system?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och ditt Bosch-system via Niko Home Controls programmeringsvara.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till ditt Bosch-system också uppdateras via programmeringsvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.