Skip to main content
Skip table of contents

Sonos och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Du kan ha ljudfunktionerna direkt tillgängliga i Niko Home Control-appen, Digital black-enheten eller på pekskärmen. Du kan också kombinera dem i rutiner och/eller logiker för att styra flera enheter samtidigt genom en enkel knapptryckning (t.ex. aktivera en middagsstämning som sätter belysningen på rätt nivå och sätter på musik).

Genom att använda Niko Home Control med ditt Sonos-system kan du göra följande:

 • Sätta på och stänga av musik

 • Reglera volymen

 • Tysta musiken (och sätta på ljudet igen)

 • Välja favoriter som läggs till i "My Sonos"

 • Använda högtalarna i rutiner

 • Använda högtalaren/högtalarna i logiker (then/else) 

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Sonos-systemet.

 • Du kan alltid använda Sonos-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.

 • Radiostationer kan lagras i dina favoriter via avsnittet "Stationer" i "My Sonos". Det fungerar inte att lägga till dem i avsnittet "Sonos Radio".


Vad behöver du?

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Din(a) Sonos-högtalare har mjukvaruversion Sonos S1 eller Sonos S2. Du kan dock inte ansluta båda versioner samtidigt till samma Niko Home Control-installation. Du kan endast ansluta en version.

 • Dina Sonos-högtalare har installerats.


Hur (av)aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Sonos-system?

Du (av)aktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.
Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.