Skip to main content
Skip table of contents

Jaga och Niko Home Control

Vad kan du göra med Jaga och Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Jaga-system kan du göra följande:


Strada Hybrid,

Clima Canal

och Briza

i kombination
med en
värmepump

Kontroll av flera zoner


Kontrollera och reglera fläktens hastighet (t.ex. låg, medel, hög)


Kontrollera och reglera fläktens läge (automatisk, boost, gäster)


Kontrollera den aktuella rumstemperaturen


Kontrollera och reglera önskad rumstemperatur


Välj programläget (t.ex. av, värme, kyla, fläkt)


 

Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. stänga av ventilationen på dina Jaga-element genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Jaga-systemet.


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

  • Den har en ansluten kontrollenhet II.

  • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware.

  • En eller flera extra moduler är installerade i elcentralen.

Om du vill kontrollera och reglera fläkten behöver du ha en analog kontrollmodul 0-10 V för Niko Home Control (550-00240) för varje zon.

I kombination med en värmepump behöver du:

  • en Niko Home Control-kopplingsaktor (550-00103).

  • en digital potentialfri sensormodul för Niko Home Control (550-00210).

  • en värme- eller kylmodul för Niko Home Control (550-00150).

  • en termostat:

Ditt Jaga-elementsystem är:

  • en Strada Hybrid eller Clima Canal utrustad med en Jaga Dynamic Product Controller.

  • en BrizaSå här ansluter din Niko Home Control och ditt Jaga-system?

Nedanstående kopplingsscheman visar hur du kan ansluta ditt Jaga-system till dina Niko Home Control-enheter.
Du måste ställa in funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din installatör om hjälp.


Kopplingsdiagram för Briza 12

Strömförsörjning som är placerad i

Styrning av kallt/varmt vatten till ventilo via

2-rör

4-rör

Briza 12
 

en zonventil vid kollektorn för kallt/varmt vatten

en ventil vid ventilo-kollektorn

elcentral

en ventil vid ventilo-kollektorn

a valve at the ventilo collector

Se ”Niko Home Control II programming examples” för ett programmeringsexempel. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.