Skip to main content
Skip table of contents

SMA och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och SMA aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt SMA-system har du åtkomst till följande:

 • Inblick i din totala elförbrukning (*)

  • Vilken del kommer från dina solpaneler?

  • Vilken del kommer från elnätet?

 • Inblick i din totala energiproduktion (*)

  • Vilken del injicerar du i elnätet?

  • Vilken del förbrukar du själv?

 • Inblick i dina solpanelers produktion (*)

 • Inblick i din egenförbrukning (% av total produktion) (*)

(*) Kontrollera kraven i tabellen ”Vad behöver du?” nedan.

Niko Home control tillhandahåller ännu fler sätt att hantera din energiförbrukning på ett effektivt sätt.

Läs på om rutinerna Solläge och Toppförbrukningsläge samt smarta varningar i Niko Home-appen.

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos SMA-systemet.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med Niko Home Control-programvaran för programmering i version 2.17 eller senare.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till  mynikohomecontrol.niko.eu

 • För installationstypen:

  • ansluten kontrollenhet måste du ansluta din installation till P1-porten på din digitala mätare med hjälp av den trådlösa bryggan för Niko Home Control.

  • trådlös gateway måste du ansluta gatewayen till P1-porten på din digitala mätare med den medföljande P1-kabeln.

Ditt SMA-system uppfyller följande krav:

 • Det är en SMA-växelriktare som stöds och du har dess serienummer till hands.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • MODBUS-porten på växelriktaren aktiveras av solcellsinstallatören under installationen.

 • Klicka här för en lista av SMA-inverterare som stöds.

 • Du hittar serienumret på SMA-inverteraren.

 • Om MODBUS-kommunikation inte aktiveras av solcellsinstallatören kommer Niko Home Control att försöka aktivera porten automatiskt. När det inte lyckas måste du mata in SMA-installationslösenordet i Niko-portalen under aktiveringsproceduren för att aktivera porten.

 • Som standard är SMA-installationslösenordet 1111.

 • Om du inte har SMA-installationslösenordet ska du kontakta solcellsinstallatören eller fylla i formuläret på SMA-webbplatsen.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt SMA-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt SMA-system? 

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • SMA-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om SMA-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

Hur uppdaterar du länkinställningarna mellan din Niko Home Control och ditt SMA-system?

Ej tillämpligt


SMA-växelriktare som stöds

Generellt är SMA-växelriktare som sålts från och med 2017 kompatibla med Niko Home Control II.

Här följer en fullständig lista.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

SB6.0-1AV-41 

SB6.0-1AV-40 

SB5.0-1AV-41 

SB5.0-1AV-40 

SB4.0-1AV-41 

SB4.0-1AV-40 

SB3.6-1AV-41 

SB3.6-1AV-40 

SB3.0-1AV-41 

SB3.0-1AV-40

STP10.0-3AV-40 

STP8.0-3AV-40 

STP6.0-3AV-40 

STP5.0-3AV-40 

STP4.0-3AV-40 

STP3.0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.