Skip to main content
Skip table of contents

Velux och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Velux-system kan du göra följande:

 • Öppna och stänga fönster, persienner och jalusier

 • Sluta öppna och stänga fönster, persienner och jalusier

Velux-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och stänga takfönstret genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Velux-systemet.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

Specifika elledningar krävs.

En SVV-kabel med minst 12 ledare är installerad mellan elcentralen och KLF 200-modulen/-modulerna.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.1.1 eller senare).

 • För varje takfönster är en Niko Home Control-kopplingsaktor med 2 lediga utgångar installerad i elcentralen.

 • Om du vill använda Velux-funktionerna i kombination med Niko Home Control-åtgärder måste dessa åtgärder programmeras med programmeringsprogramvaran för Niko Home Control innan länken aktiveras.

En av följande moduler kan användas:

Per 5 INTEGRA® Velux-fönster är en KLF 200-modul installerad.

KLF 200-modulen:

 • tillhandahåller anslutningen till Niko Home Control.

 • ska helst placeras nära Velux-fönstret.

 • kan styra högst 5 Velux-fönster.Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Velux-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

Du kan se vägledningen här:


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Velux-system?

Du inaktiverar länken med Niko Home Controls programvara för programmering. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Velux-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Velux-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Velux-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programvaran för programmering.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.