Skip to main content
Skip table of contents

Bulex och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Bulex aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bulex-system kan du göra följande:


Anslutna system stöds av 

MiGo-appen

MiGo Link-appen

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (en zon)

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (fler zoner)


Kontrollera utomhustemperaturen

Välja programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest)


Välja driftläge (t.ex. sommar, vinter, frostskydd)


Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet


Välj programläge för uppvärmning (av, manuellt, schema, bortrest, ökning, boost) (*)


     

     

Bulex-funktionerna visas automatiskt i din Niko Home-app och på din pekskärm efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. För att kontrollera Bulex-funktionerna på din Digital bIack väljer du Bulex-kontrollerna för din Digital black i Niko Home-appen. Funktionerna kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att kontrollera flera objekt samtidigt med ett enda knapptryck.

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Bulex-systemet.

 • Du kan alltid använda MiGo-appen eller MiGo Link-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

 • Om du vill använda Bulex-funktionerna i kombination med Niko Home Control-åtgärder måste dessa åtgärder programmeras med Niko Home Control-programvaran för programmering efter att länken har aktiverats.

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Bulex-system uppfyller följande krav:

 • Det är en Bulex-panna/Bulex-värmepump med en Bulex-kommunikationsenhet.

 • Det har en av följande termostater:

  • termostat som stöds av MiGo-appen

  • termostat som stöds av MiGo Link-appen.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Du har serienumret till kommunikationsenheten till hands.

Du hittar kommunikationsenhetens serienummer:

 • på baksidan eller insidan av enheten under streckkoden

 • i MiGo-appen eller MiGo Link-appen


Hur (in)aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bulex-system?

Du (in)aktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.
Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.