Skip to main content
Skip table of contents

Hobby API och Niko Home Control

Vad är ett hobby API?

Med hobby API kan du också själv länka smarta lösningar till din Niko Home Control-installation. Om du är van vid att använda avancerad kodning kan du få Niko Home Control att fungera tillsammans med din egen applikation eller med lösningar som Node-RED, openHAB eller Home Assistant.

Varken Niko eller din professionella installatör stöder applikationer eller lösningar som du bygger med hobby API. Om du behöver hjälp hänvisar Niko till de communities som listas ovan.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med hobby API kan du göra följande:

 • Hämta dina tillgängliga Niko Home Control-platser

 • Hämta dina tillgängliga Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Styra dina Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Ta emot statusinformation från dina Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Ta emot meddelanden från din Niko Home Control-installation

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning.

 • Du har kunskap om MQTT och JSON.

 • Du är van vid att använda avancerad kodning och har fått en bra idé.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet II

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

Om du inte har registrerat ditt Niko Home Control-system går du till mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Hobby API finns på din anslutna kontrollenhet eller trådlösa gateway.

 • Du har din JWT API-åtkomsttoken.

Om du inte har någon token ber du om en via Niko Home Control-programmeringsvaran. För mer information, se programvarans manual.

Din åtkomsttoken måste förnyas årligen. Du hittar proceduren här.

Hur konfigurerar man anslutningen?

Du konfigurerar anslutningen i Niko Home Control-programmeringsvaran. Se till att din dator är ansluten till din installation och gå till Översikt > Anslutna tjänster > Hantera anslutna tjänster.

Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.