Skip to main content
Skip table of contents

Smappee och Niko Home Control

Niko Home Control stöder Smappee-systemen fram till version 2.15.

Vad kan du göra med Niko Home Control?


Genom att använda Niko Home Control med ditt Smappee-system har du följande:

  • Inblick i elförbrukning
  • Inblick i elproduktion

Du kan ha de funktionerna direkt tillgängliga i ditt Niko Home Control-användargränssnitt på appen och pekskärmen.

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Smappee.


Vad behöver du?


I korthetExtra uppgifter
Allmänt
  • Inga ytterligare elledningar behövs.
  • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

  • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet II
  • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.2.1 till version2.15).
  • Den har en aktiv internetanslutning.
  • Den är registrerad.
Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Smappee-system uppfyller följande krav:

  • Det är ett Smappee Energy, Smappee Solar, Smappee Pro eller Smappee Plus.
  • Det är anslutet till ditt lokala hemnätverk.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Smappee-system?

Du behöver inte göra någonting. Båda systemen hittar varandra automatiskt när de är anslutna till ditt lokala hemnätverk.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.