Skip to main content
Skip table of contents

Aldes och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Aldes aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Aldes-system kan du göra följande:  


Central mekanisk frånluftsventilation

(EasyHOME PureAIR Compact Connect
och
EasyHOME PureAIR Compact Premium)

Värmeåtervinningsventilation

(InspirAIR® Side
och
InspirAIR® Top)

Varmvattenvärmepump

(T.Flow® Hygro+
och
T.Flow® Nano)

Värmepump

(T.One® AIR
och
T.One® AquaAIR)

Kontrollera och reglera fläktens ventilationshastighet (t.ex. daglig, boost, gäster, semester)Kontrollera och reglera ventilationsläget (auto, program, manuell)Övervaka CO2-nivånÖvervaka den relativa luftfuktighetsnivån
Reglera och övervaka varmvattensläget (auto, boost, gäster, semester)
Kontrollera den aktuella rumstemperaturen
Kontrollera och reglera önskad rumstemperatur
Välja programläget (t.ex. av, eko, komfort, boost, prog)
Kontrollera och välja driftläge (t.ex. värme, kyla, av)
Boosta och slå på eller av varmvattensystemet
(*)

(*) endast för T.One® AquaAIR.

  

 

Aldes-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och ställa in ventilationen eller värmesystemet på bortaläge genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Aldes-systemet.

 • Du kan alltid använda AldesConnect®-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.


Ditt Aldes-system uppfyller följande krav:

 • Det är ett av följande komfortsystem:

  • Central mekanisk frånluftsventilation: EasyHOME PureAIR Compact Connect eller EasyHOME PureAIR Compact Premium

  • Värmeåtervinningsventilation: InspirAIR® Side eller InspirAIR® Top

  • Varmvattenvärmepump: T.Flow® Hygro+ eller T.Flow® Nano

  • Värmepump: T.One® AIR eller T.One® AquaAIR

 • Det har en AldesConnect™ Box.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Du har ditt Aldes-användarnamn och lösenord till hands.Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Aldes-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Aldes-system?

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

 

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Aldes-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Aldes-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Aldes-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.