Skip to main content
Skip table of contents

NIBE och Niko Home Control

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt NIBE-system kan du göra följande:

 1. I kombination med Niko Home Control kan ditt NIBE-system användas till att utföra uppvärmning och kyla i flera zoner.
  Anslut ditt NIBE-system via API eller använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer.
  Flera olika funktioner finns tillgängliga beroende på om din Niko Home Control-installation har en gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 2. Du kan dessutom kontrollera din ventilation och kontrollera din ventilationshastighet.
  Observera att ditt NIBE- system i det här fallet måste vara anslutet via API.

 3. Slutligen kan du utföra energirutiner med Niko Home Control: solläge och läge för toppbelastningsutjämning.
  Du kan aktivera de här funktionerna genom att ansluta ditt NIBE- system via API eller SG-klara kontakter

Uppvärmning/kyla i flera zonerMed gatewayen (552-00001)Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)
Ansluten
 • Utför kontroll av en eller flera zoner
 • Kontrollera temperaturen inomhus och utomhus
 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)
 • Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet
 • Utför kontroll av en eller flera zoner
 • Kontrollera temperaturen inomhus och utomhus
 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)
 • Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet
Använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknapp(ar) med LED och komfortsensorer
 • Ej tillgänglig
 • Utför kontroll av en eller flera zoner
 • Kontrollera och ställ in rumstemperaturen
 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)
 • Kontrollera och ställ in veckoprogrammet
VentilationMed gatewayen (552-00001)Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)
Ansluten (via API)
 • Kontrollera din ventilationshastighet
 • Boosta din ventilation
 • Kontrollera din ventilationshastighet
 • Boosta din ventilation
EnergiautomatiseringMed gatewayen (552-00001)Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)
Ansluten (via API)
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning
Med SG-klara kontakter
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning
 • Solläge
 • Läge för toppbelastningsutjämning

NIBE -funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning, ställa in värmesystemet på bortaläge och boosta ventilationen genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos NIBE-systemet.
 • Du kan alltid använda NIBE Uplink-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.
 • Det behövs inga ytterligare elektriska ledningar för att ansluta båda systemen via API:n.

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt NIBE-system?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och ditt NIBE -system programmeringsprogramvaran Niko Home Control.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till ditt NIBE-system också uppdateras via programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.