Skip to main content
Skip table of contents

Renson och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Renson aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Renson-system kan du göra följande:

  • Styra ventilationshastigheten (t.ex. auto, tyst)

  • Boosta ventilationen

Renson-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och aktivera ventilationsboosten för att förnya inomhusluften genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Healthbox 3.0.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

  • Inga ytterligare elledningar behövs.

  • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

En anslutning med kabel rekommenderas.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Renson-system uppfyller följande krav:

  • Det är en Healthbox 3.0.

  • Det är anslutet till ditt lokala hemnätverk.Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Renson-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Renson-system? 

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

  • Renson-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

  • Om Renson-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Renson-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.