Skip to main content
Skip table of contents

Vaillant och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Vaillant aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Vaillant-system kan du göra följande:


Anslutna system stöds av 

vSMART/eRELAX-appen

myVaillant-appen

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (en zon)

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (fler zoner)


Kontrollera utomhustemperaturen

Välja programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest)


Välja driftläge (t.ex. sommar, vinter, frostskydd)


Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet


Välj programläge för uppvärmning (av, manuellt, schema, bortrest, ökning, boost) (*)


(*) Boost är bara tillgängligt för varmvatten i bostaden

     

Vaillant-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och sänka börvärdestemperaturen genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Vaillant-systemet.

 • Du kan alltid använda vSMART/eRELAX-appen eller myVaillant-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer. SENSO-appen har inte stöd för Niko Home Control. 


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet II.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

 • Om du vill använda Vaillant-funktionerna i kombination med Niko Home Control-åtgärder måste dessa åtgärder programmeras med Niko Home Control-programvaran för programmering efter att länken har aktiverats.

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till  mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Vaillant-system uppfyller följande krav:

 • Det är en Vaillant-panna/Vaillant-värmepump med en eBUS-anslutning.

 • Det har en eller flera av följande termostater:

  • en termostat som stöds av vSMART/eRELAX-appen

  • en sensoCOMFORT VRC 720, sensoHOME VRT 380 eller sensoROOM VRT 51f termostat som stöds av myVaillant-appen

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Det är registrerat

 • Du har registreringens e-postadress till hands.

 • Det har en Vaillant-kommunikationsenhet, och du har dess serienummer till hands.

Du hittar kommunikationsenhetens serienummer:

 • på baksidan eller insidan av enheten under streckkoden

 • i vSMART/eRELAX-appen eller myVaillant-appen


Hur (in)aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Vaillant-system?

Du (in)aktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.
Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.