Skip to main content
Skip table of contents

Duco och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Duco aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med din DucoBox kan du göra följande:

 • Styra ventilationshastigheten

 • Välja ventilationsprogramläge (t.ex. borta, ljud)

 • Kontrollera CO2-koncentrationen

 • Kontrollera den relativa luftfuktigheten

 • Boosta ventilationen

Duco-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och aktivera ventilationsboosten för att förnya inomhusluften genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos DucoBox.

 • Du kan alltid använda Duco Ventilation-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Båda systemen är anslutna till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.

En anslutning med kabel rekommenderas.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Duco-system uppfyller följande krav:

 • Det är en DucoBox med en Communication Print.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

Alla DucoBoxar har samma värdnamn som standardinställning.  Om din installation har mer än en DucoBox måste du se till att de har olika värdnamn. 


Communication Print:

 • kommer som standard med DucoBox Eco.

 • kan alltid läggas till i DucoBox Silent Connect och DucoBox Energy.

 • kan läggas till i DucoBox Focus, endast när kretskortet visar version 2017.

Du kan byta värdnamn på displayen – om du har två DucoBoxar kan du exempelvis döpa dem till Duco001 och Duco002. Läs din Duco-manual för mer information.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din DucoBox?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din DucoBox? 

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Duco-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Duco-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder DucoBox?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.