Skip to main content
Skip table of contents

Buderus och Niko Home Control

Vad kan du göra med Buderus och Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bosch- system, kan du göra följande:

 1. I kombination med Niko Home Control kan ditt Buderus-system användas till att utföra uppvärmning och kyla i flera zoner.
  Anslut ditt Buderus-system via API eller använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer.
  Flera olika funktioner finns tillgängliga beroende på om din Niko Home Control-installation har en gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 2. Dessutom kan du utföra energirutiner med Niko Home Control: solläge och läge för toppbelastningsutjämning.
  Du kan aktivera de här funktionerna genom att ansluta ditt Buderus-system via API eller SG-klara kontakter

Uppvärmning och kyla i flera zoner

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med Buderus-lösningen för flera zoner

Ej tillgänglig

 • Utför kontroll av en eller flera zoner

 • Kontrollera och ställ in rumstemperaturen

 • Välj programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest, semester)

 • Kontrollera och ställ in ett veckoprogram

Använd Niko Home Controls modul för uppvärmning eller kyla i flera zoner (550-00150) och tryckknappar med LED och komfortsensorer

Automatisk energibesparing

Med gatewayen (552-00001)

Med den anslutna kontrollenheten (550-00003)

Med SG-klara kontakter

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning

 • Solläge

 • Läge för toppbelastningsutjämning

   

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Buderus-system?

Du kan (in)aktivera länken mellan Niko Home Control och ditt Buderus-system via Niko Home Controls programmeringsvara.
Observera att alla enkla åtgärder och rutiner som är länkade till ditt Buderus-system också uppdateras via programmeringsvaran.
Du hittar kraven och detaljerade anvisningar i programvarans manual.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.