Skip to main content
Skip table of contents

Mitsubishi Electric och Niko Home Control

För en installation med version 2.16 eller tidigare kan länken mellan Niko Home Control och Mitsubishi Electric aktiveras och inaktiveras på mynikohomecontrol.niko.eu.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Mitsubishi Electric-system kan du göra följande:   

 • Reglera och kontrollera rumstemperaturen

 • Kontrollera utomhustemperaturen

 • Kontrollera CO2-koncentrationen

 • Välja programläge för uppvärmning (t.ex. hemma, bortrest)

 • Välja driftläge (t.ex. värme, torr, kyla, fläkt, auto)

 • Styra fläktens ventilationshastigheten (t.ex. auto, hastighet 1 eller hastighet 2)

 • Boosta varmvattensystemet

 • Slå på eller av Mitsubishi Electric-systemet

 • Reglera flera rum individuellt

    

Mitsubishi Electric-funktionerna visas automatiskt i dina Niko Home Control-appar och på dina pekskärmar efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. Dessa funktioner kan också kombineras i rutiner/åtgärder för att styra flera funktioner på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och sänka börvärdestemperaturen genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Mitsubishi Electric-systemet.

 • Du kan alltid använda MELCloud-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?


I korthet

Extra uppgifter

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.


Ditt Mitsubishi Electric-system uppfyller följande krav:

 • Det är ett Mitsubishi Electric-luftkonditioneringssystem eller ett värmepumpsystem (luft/luft och luft/vatten) eller ett Mitsubishi Electric Lossnay-”ventilationssystem”.

 • Det har en WiFi-adapter.

 • Det är kompatibelt med MELCloud-molnplattformen.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Det är registrerat och du har ditt MELCloud-användarkonto och lösenord till hands.

Om du inte har registrerat ditt Mitsubishi Electric-system ska du gå till melcloud.com


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Mitsubishi Electric-system?

Du måste ställa in anslutningen och funktionaliteten via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.


Hur avaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Mitsubishi Electric-system?

Du inaktiverar länken med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Be din yrkesinstallatör om hjälp.

När du har avaktiverat länken händer följande:

 • Mitsubishi Electric-funktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Mitsubishi Electric-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Hur uppdaterar man Niko Home Controls enkla åtgärder och rutiner som använder Mitsubishi Electric-systemet?

Du uppdaterar de enkla åtgärderna och rutinerna med Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.