Skip to main content
Skip table of contents

Kort översikt över vad som måste göras för att integrera en Niko-partner

För att aktivera partnern .... behöver duAldes

Alfen

Blitz Power

MENNEKES

Veton

Bulex

Saunier Duval

Protherm

Vaillant

DaikinMitsubishiNibe

Renson

Duco

SMA

Alexa

Google Assistant

Bose

Sonos

DanfossHobby APIIFTTT

Reynaers

Velux

din inloggning till Niko Home control

en aktivering i programvaran

en konfiguration i programvaranvalfritt

valfrittvalfrittvalfrittvalfrittvalfritt

valfrittvalfritt

adressera i programvaran

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

en extern konfiguration

(*) Du måste adressera den anslutna tjänsten i programvaran för programmering när den används som en enhet i rutiner.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.