Skip to main content
Skip table of contents

Google Assistant

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med Google Assistant kan du använda röststyrning för de viktigaste åtgärderna i din Niko Home Control-installation (t.ex. dimra belysningen, tända och släcka belysningen, manövrera termostaten och aktivera scenarion) med hjälp av din Google Assistant-enhet.

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en smartphone med internetanslutning.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsvaran (version 2.0 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad.

 • Du har e-postadressen och lösenordet till din Niko Home Control-installation till hands. 

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har installerat Google Home-appen på din smartphone och slutfört aktiveringen.

 • Det finns minst en Google Assistant-enhet i din installation.

 • Google Assistant-enheten/enheterna har en aktiv internetanslutning.

 • Om Google Assistant-enheten är helt ny har du genomfört idrifttagningen.

 • Du har ditt Google-användarnamn och lösenord till hands.


Hur aktiverar du länken mellan Niko Home Control och Google Assistant?

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Öppna Google Home-appen på din smartphone och logga in med ditt Google-konto.

 3. Tryck på Inställningar.

 4. Tryck på +Lägg till.

 5. Tryck på Tjänst.

 6. Tryck på Fungerar med Google.

 7. Skriv Niko Home Control i sökfältet.

 8. Tryck på Niko Home Control.

 9. Tryck på Fortsätt.

 10. Logga in med din e-postadress och Niko Home Control-lösenordet.

 11. Godkänn villkoren och följ anvisningarna.
  Nu kan du styra Niko Home Control-installationen med din röst.

Du kan se vägledningen här.

https://www.youtube.com/embed/WTjluERAOzI

Hur inaktiverar du länken mellan Niko Home Control och Google Assistant?

 1. Öppna Google Home-appen på din smartphone.

 2. Tryck på Inställningar.

 3. Tryck på +Lägg till.

 4. Tryck på Tjänst.

 5. Tryck på Fungerar med Google.

 6. I listan Länkade tjänster trycker du på Niko Home Control.

 7. Tryck på Ta bort länk till konto.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.