Skip to main content
Skip table of contents

Anslutna tjänster (Nikos partnersystem)

Vad är anslutna tjänster?

Öppna och stänga tak och skjutfönster, styra musikanläggningen, sköta värmepumpen, se över elförbrukningen, kontrollera och justera luftkvaliteten i huset – allt detta kan du enkelt göra tack vare Niko Home Control. Via en centralt placerad pekskärm eller Digital black-enhet i huset. Eller med en smartphone från valfri plats.

Länken mellan Niko Home Control och  tredjepartssystemet aktiveras i avsnittet Anslutna tjänster i Översikt i Niko Home Controls programvara för programmering. Vissa anslutna tjänster kräver att en specifik åtgärd aktiveras.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.