Skip to main content
Skip table of contents

Sonos

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Du kan ha ljudfunktionerna direkt tillgängliga i Niko Home Control-appen, Digital black-enheten eller på pekskärmen. Du kan också kombinera dem i rutiner och/eller logiker för att styra flera enheter samtidigt genom en enkel knapptryckning (t.ex. aktivera en middagsstämning som sätter belysningen på rätt nivå och sätter på musik).

Genom att använda Niko Home Control med ditt Sonos-system kan du göra följande:

 • Sätta på och stänga av musik
 • Reglera volymen
 • Tysta musiken (och sätta på ljudet igen)
 • Välja favoriter som läggs till i "My Sonos"
 • Använda högtalarna i rutiner
 • Använda högtalaren/högtalarna i logiker (then/else) 

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Sonos-systemet.
 • Du kan alltid använda Sonos-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?

Allmänt
 • Inga ytterligare elledningar behövs.
 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Din(a) Sonos-högtalare har mjukvaruversion Sonos S1 eller Sonos S2. Du kan dock inte ansluta båda versioner samtidigt till samma Niko Home Control-installation. Du kan endast ansluta en version.
 • Dina Sonos-högtalare har installerats.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Sonos-system?

 1. Se till att du har allt du behöver (se ovan ).
 2. Lägg till högtalaren i planritningen.
 3. Skapa en enkel åtgärd med högtalaren. Högtalaren styrs via appen, en pekskärm eller en Digital black-enhet.
 4. Lägg till högtalaren i önskade rutiner och/eller logiker .
 5. Adressera högtalaren.
 6. Upprepa ovanstående steg för varje högtalare som du vill styra via Niko Home Control.
 7. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.


Om du har skapat en Sonos-grupp med Sonos-appen ska du endast aktivera en högtalare i Niko Home Control. Tack vare grupperingen kommer de andra högtalarna i gruppen att spela samma musik utan några problem.


Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Sonos-system?

 1. Ta bort högtalaren från planritningen.
 2. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Sonos-funktionerna försvinner från Niko Home-appen, dina pekskärmar och Digital black-enheter.
 • Om Sonos-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.