Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en enkel åtgärd

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Enkel åtgärd.
  Resultat:

  • Panelen Enkel åtgärd visas.

  • På planritningen får alla behöriga kontroller och enheter ett plustecken.

 2. Klicka på plustecknet för kontrollerna och enheterna du vill länka till den enkla åtgärden.
  Resultat:

  • Symbolen för enkel åtgärd visas så snart som minst 1 kontroll och 1 enhet har valts.

  • Alla valda kontroller och enheter är länkade till den enkla åtgärden med en linje. Bubblan i mitten av linjen [A] är symbolen för den enkla åtgärden. Du kan klicka här senare för att redigera vissa egenskaper för denna enkla åtgärd, om det behövs.

  • Panelen Enkel åtgärd visar:

   • namnet på den enkla åtgärd som skapats,

   • en översikt av alla kontroller och enheter som är länkade till den och deras beteende och parametrar.

  För att länka en enkel åtgärd till en knapp på en kontroll med flera knappar ska du göra följande.

  1 Klicka på kontrollen. Varje knapp visas separat.

  2 Klicka på knappen du vill länka till den enkla åtgärden.


  Exempel:

  Ditt projekt innehåller kontrollen sexfaldig tryckknapp. Klicka på kontrollen och bestäm till vilken knapp du vill länka den enkla åtgärden.


 3. Redigera den enkla åtgärdens namn.
  I detta exempel skapar vi den enkla åtgärden "Belysning kök" med enheten "Belysning kök" och kontrollen "Dubbel tryckknapp kök".

 4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Enkel åtgärd.

 5. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Du kan kombinera olika tryckknappar i en enkel åtgärd.

Du kan inte länka generiska och specifika tryckknappar till samma åtgärd.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon. 

https://www.youtube.com/embed/S8EWsZEMEmcJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.