Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en kontroll eller en enhet

Utgångspunkt

Procedur

I detta exempel kommer vi att skapa en kontroll, till exempel en enkel tryckknapp.

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Lägg till kontroller och enheter.
  Resultat:
  Panelen Lägg till kontroller och enheter öppnas och visar kategorierna som kontrollerna och enheterna har delats upp i. 

 2. Du har nu valet:

  • Om du markerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du snabbt lägga till flera kontroller eller enheter genom att klicka på dem. Då måste du emellertid ange namn och parametrar för varje kontroll eller enhet efteråt.

  • Om du avmarkerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje kontroll eller enhet kan du ställa in namn eller parametrar för den aktuella kontrollen eller enheten omedelbart.

 3. Klicka på pilen bredvid önskad kategori för att öppna den kategorin.

 4. Välj önskat rum överst i panelen eller klicka inuti rummet där du vill placera kontrollen eller enheten.

 5. Välj önskad kontroll eller enhet.
  Resultat: Den valda kontrollen eller enheten placeras i det valda rummet.

  Om du väljer en kontroll från kategorin "Anslutna kontroller" visas den som en kontroll, en enhet (t.ex. en lampa) eller en enkel åtgärd.  I detta exempel väljer vi rummet "Kök" och en enkel tryckknapp som en kontroll.

 6. Om du vill kan du ändra namnet på kontrollen (enheten).

 7. Justera parametrarna vid behov. 

 8. Dra kontrollen (enheten) till rätt plats på planritningen.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Lägg till kontroller och enheter.

 10. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Skapa.


Om du drar en kontroll eller en enhet till ett annat rum kommer fältet Rum i panelen att uppdateras automatiskt.

Video

Ta en titt på ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/__FMLSNbWTw


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.