Skip to main content
Skip table of contents

Importera en planritning

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Importera planritning.
  Resultat:
  Panelen Planritning visas.

 2. Klicka på knappen Importera planritning och välj filen som innehåller planritningen (.png eller .jpg) från din dator.

 3. Klicka på knappen Öppna.
  Resultat:
  Den valda filen importeras.

 4. Justera vid behov opaciteten och storleken för planritningen med respektive skjutreglage.
  Gör detta med zoomen på ritytan i mittpositionen. 

 5. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/yQzmQS4NvT4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.