Skip to main content
Skip table of contents

Rita ett rum

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rita rum.
  Resultat:
  Panelen Rita rum visas.

 2. Rita rummet på ritytan eller planritningen som en:

 3. Ange namnet på rummet.

 4. Välj en lämplig ikon för rummet.

  • Den valda symbolen för ditt rum kommer att användas på pekskärmen och i appen.
  • Om du ritar rum utan en planritning kan du rita dem var du vill.
  • Om du ritar ett rum och det överlappar ett annat rum visas linjen i rött.


 5. Om du vill kan du lägga till ett Rita ett rum för att ge specifika zoner namn.

 6. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rita rum.

 7. Eller rita nästa rum.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


Du kan visa rutnätet på ritytan. Det gör det lättare att rita rum. Gör det genom att flytta skjutreglaget.


Rita ett rum som en fri form

 1. Klicka på knappen Linjer.

 2. Klicka på ritytan där du vill placera det första hörnet i den fria formen.

 3. Flytta musen till nästa hörn.

 4. Klicka på ritytan.

  Tryck på Delete-tangenten för att radera det senast ritade hörnet.

  Tryck på Esc-tangenten för att radera alla ritade hörn. 


 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla hörn i rummet.

 6. Klicka på det första ritade hörnet för att sluta rummet.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/xABDmnl0yoE

Rita ett rum som en rektangel 

 1. Klicka på knappen Rektangel.

 2. Klicka på ritytan där du vill placera det första hörnet i rektangeln.

 3. Klicka sedan där du vill ha motsatt hörn i rektangeln.

Tryck på Esc-tangenten för att radera det första ritade hörnet. 

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/mKaltQLuScs

Lägga till ett textfält

 1. Klicka på knappen Text.

 2. Klicka på ritytan där du vill placera texten.
  Resultat:
  Panelen Textfält visas.
  skärmbild

 3. Mata in texten och välj teckenstorlek.

 4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rita rum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.