Skip to main content
Skip table of contents

Ta bort en kontroll eller enhet

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på kontrollen eller enheten du vill ta bort.
  Resultat:
  Panelen med information visas.
 2. Klicka på knappen Ta bort kontroll eller enhet.
 3. Klicka på knappen Ta bort för att bekräfta åtgärden.
 • Om du tar bort en kontroll eller en enhet som är en del av en enkel åtgärd, rutin eller logik kommer denna kontroll eller enhet att tas bort från den enkla åtgärden, rutinen eller logiken.
  Kontrollera om den enkla åtgärden, rutinen eller logiken fortfarande fungerar korrekt utan den kontrollen eller enheten.
 • Om du tar bort en kontroll eller en enhet som är en del av en ansluten kontroll kommer den kontrollen, den enkla åtgärden och enheten/enheterna att tas bort.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.