Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en logik

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Logik.
  Resultat:
  Panelen Logik visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan.
 3. Klicka på Lägg till logikfunktion.
 4. Ge logiken ett namn.
 5. Ställ in IF genom att lägga till en eller flera logikgrupper:

  LogikgruppVad?Hur?
  AVälj kontrollerna och enheterna inom den första logikgruppen, logikgrupp A.

  1 Klicka på plustecknet för de kontroller och enheter du vill inkludera i logikgruppen.

  2 Ställ in referensvärdet för varje kontroll eller enhet.

  3 Fastställ det logiska förhållandet mellan kontrollerna och enheterna inom denna logikgrupp:

  - AND (kontroll/enhet 1 och kontroll/enhet 2 och ...)

  OR (kontroll/enhet 1 eller kontroll/enhet 2 eller ...)

  IF-kontroller och IF-enheter anges på planritningen med texten IF (A) (med logikgruppens bokstav inom parentes).

  B(valfritt) Välj kontrollerna och enheterna inom en ny logikgrupp.

  1 Klicka på Lägg till logikgrupp.

  2 Upprepa steg 1 till 4 för logikgrupp A.

  3 Fastställ det logiska förhållandet mellan logikgrupperna:

  - AND (grupp A och grupp B och ...)

  - OR (grupp A eller grupp B eller ...)


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika kontroller och enheter samtidigt.
 6. (valfritt) Klicka på knappen  Lägg till tidsschema  för att lägga till ett tidsschema.

 7. Ställ in THEN genom att lägga till enheter:

  Vad?Hur?
  Välj enheterna.

  1 Klicka på plustecknet för enheterna du önskar.

  2 Ställ in referensvärdet för varje enhet.

  3 Ställ för varje enhet in fördröjningen, om sådan används, med vilken värdet ska tillämpas.

  THEN-enheter anges med texten THEN på ritytan.

 8. (valfritt) Klicka på knappen Lägg till notis för att lägga till en notis. Välj notistyp: push eller informativ. Skriv in notisens text.

 9. Ställ in ELSE genom att lägga till enheter:

  Vad?Hur?
  Välj enheterna.

  1 Klicka på plustecknet för enheterna du önskar eller klicka på Återanvänd enhet för att återanvända en enhet i ELSE.

  2 Ställ in en notis med Lägg till notis .

  3 Ställ in referensvärdet för varje enhet.

  4 Ställ för varje enhet in fördröjningen, om sådan används, med vilken värdet ska tillämpas.

  ELSE-enheter anges med texten ELSE på ritytan.

  Beroende på tillämpningen behöver du inte nödvändigtvis någon enhet under ELSE.

 10. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Logik.
 11. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.