Skip to main content
Skip table of contents

Zoom/Sök/Filter/Flervalsverktyg

Du hittar funktionerna Zoom/Sök/Filter/Flervalsverktyg nedtill i urvalsfältet.

Zoom

Använd zoomfunktionen för att zooma in och ut från mitten av ritytan eller på ett specifikt element (placera i detta fall din markör på detta element och zooma sedan in/ut).

Du kan zooma in och ut på följande sätt:

  • med zoombalken nedtill på skärmen
  • med rullningshjulet på musen
  • med 2 fingrar på en pekplatta.

  • Du kan zooma in upp till två gånger den ursprungliga storleken hos ritytan.
  • Du kan zooma ut tills hela ritytan syns.
  • Du kan också panorera (dra) ritytan.

Sök

Använd sökfunktionen för att hitta kontroller, enheter, enkla åtgärder, rutiner eller logiker på ritytan.

Sökresultatet syns i listan och på ritytan. Kontroller, enheter eller åtgärder som inte är en del av sökresultatet visas i grått.

Läs även "(2.19-sv) Sök efter ... på ritytan".

Klicka på pilen överst till höger i sökfönstret för att visa eller dölja sökresultaten.

Filter

Som standard är inget filter aktivt.

Du kan använda filterfunktionen för att välja kontroller, enheter eller åtgärder av en viss typ, t.ex. för att endast visa belysningskretsar med omkoppling eller endast visa enkla åtgärder.

Du kan också använda filterfunktionen för att hitta:

  • oanvända kontroller och enheter (i en enkel åtgärd, rutin eller logik)
  • ej tilldelade enheter som inte är kopplade till en modul i centralen.

Du kan använda filterfunktionen i kombination med sökfunktionen när sökfunktionen ger för många resultat.

Läs även "Filtrera på typ av ... på ritytan".

Klicka på pilen överst till höger i filterfönstret för att visa eller dölja filterlistan.

     

Flervalsverktyg

Använd flervalsverktyget för att välja flera kontroller, enheter och/eller åtgärder på ritytan samtidigt och lägga till dem till:

en enkel åtgärd
en rutin
en logik
Flervalsverktyget är endast aktivt när du kan lägga till element i en enkel åtgärd eller rutin.

Välj element genom att dra musen över ritytan. Om du vill kan du upprepa denna process för att välja ytterligare element.

I en fråga från guiden i samband med en rutin väljer du endast de kontroller och enheter som är möjliga som svar på frågan.

Läs även "Flervalsverktyg när du skapar en åtgärd".

Du kan välja ytterligare element genom att upprepade gånger dra en rektangel upp på ritytan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.