Skip to main content
Skip table of contents

Sök efter ... på ritytan

Utgångspunkt

Procedur

  1. Nedtill till vänster i sökrutan i urvalsfältet ska du skriva in (en del av) namnet på kontrollen, enheten eller åtgärden du söker efter.
    Resultat:
    Sökresultatet visas ovanför sökrutan.

  2. I sökresultatet klickar du på kontrollen, enheten eller åtgärden du söker efter.
    Resultat:
    Kontrollen, enheten eller åtgärden markeras på ritytan och panelen med mer detaljer visas.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/Oq_QgyKSdkoJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.