Skip to main content
Skip table of contents

Flervalsverktyg när du skapar en åtgärd

Utgångspunkt

Procedur

  1. Nedtill till vänster i urvalsfältet klickar du på knappen Flervalsverktyg.
    Resultat:
    Markören blir ett kors.

  2. Dra markören över (en del av) ritytan.
    Resultat:
    Alla kontroller och enheter inom detta område som kan läggas till i åtgärden kommer att läggas till.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.