Skip to main content
Skip table of contents

Ladda upp

Utgångspunkt

  • Du har skapat enkla åtgärder, rutiner och/eller logiker.
  • Du har slutfört menyn Fyll central och Adressera.
  • Din dator är ansluten till installationen.
  • Klicka på knappen Ladda upp.


Steg

Uppladdningen av en installation äger rum i flera steg. 

Steg

BeskrivningMöjligt resultatÅtgärd
1

Validera

Kontrollera konfigurationen.

Konfigurationen är ofullständig.

För att ignorera varningen: klicka på Fortsätt.

För att ta bort varningen: åtgärda problemet i menyn Skapa, Fyll central eller Adressera.

Validering är OK.Gå automatiskt till steg 2.

 2

 
 Anslut Kontrollera anslutningen mellan den anslutna kontrollenheten och datorn. Det finns ingen anslutning.Kontrollera om den anslutna kontrollenheten och datorn är korrekt anslutna och klicka på Försök igen.
Det finns en anslutning.Gå automatiskt till steg 3.
3Kontrollera om det finns uppgraderingarKontrollera om det finns uppgraderingar för programvaran hos den anslutna Niko Home Control-installationen.

More recent firmware is available.

Gå automatiskt till steg 4.

No more recent firmware is available.Gå automatiskt till steg 5.
4UppgraderaVisa senare programvaruversioner och beräknad tid.N/A

Klicka på Starta uppgradering nedtill för att uppgradera installationen.
Under uppgraderingen kan du följa förloppet här.

5Ladda uppLadda upp konfigurationen till installationen.N/A

Klicka på Ladda upp för att starta uppladdningen.
Under uppladdningen kan du följa förloppet här.

Du kan lägga till fri information i textfältet, till exempel ändringar du gjort på konfigurationen.

6Uppladdning slutfördVisa möjliga varningar.

Exempel:

  • Konfigurationen innehåller komponenter som inte har hittats installationen.
  • Efter fas 1 fortsatte du utan att ange alla adresser för alla moduler.

Analysera problemet och sök efter en lösning.

Exempel:

  • Lägg till de saknade komponenterna till installationen.
  • Korrigera felen som detekterades under valideringsfasen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.