Skip to main content
Skip table of contents

Bulex

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bulex-system kan du göra följande:


Anslutna system stöds av 

MiGo-appen

MiGo Link-appen

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (en zon)

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (flera zoner)


Kontrollera utomhustemperaturen

Välja programläge för uppvärmning (hemma, bortrest)


Välja driftläge (sommar, vinter, frostskydd)


Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet (*)


Välja programläge för uppvärmning (av, manuellt, schema, bortrest, ökning, boost) (*)


(*) Boost är bara tillgängligt för varmvatten i bostaden.

 

Bulex-funktionerna visas automatiskt i din Niko Home-app och på din pekskärm efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. För att kontrollera Bulex-funktionerna på din Digital bIack väljer du Bulex-kontrollerna för din Digital black i Niko Home-appen. Funktionerna kan också kombineras i rutiner för att kontrollera flera objekt samtidigt med ett enda knapptryck.

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Bulex-systemet.

 • Du kan alltid använda MiGo-appen eller MiGo Link-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsvaran (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad.

 • Du har e-postadressen och lösenordet till din Niko Home Control-installation till hands.

 • Om du vill använda Bulex-funktionerna i kombination med Niko Home Control-rutiner måste dessa rutiner programmeras med Niko Home Control-programvaran för programmering efter att länken har aktiverats.

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Bulex-system uppfyller följande krav:

 • Det är en Bulex-panna/Bulex-värmepump med en Bulex-kommunikationsenhet.

 • Det har en av följande termostater:

  • termostat som stöds av MiGo-appen

  • termostat som stöds av MiGo Link-appen.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Du har serienumret till kommunikationsenheten till hands.

Du hittar kommunikationsenhetens serienummer:

 • på baksidan eller insidan av enheten under streckkoden

 • i MiGo-appen eller MiGo Link-appen


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bulex-system?

Om du bara vill kontrollera ditt partnersystem med Niko Home-appen, en pekskärm eller en Digital Black räcker det med att aktivera den anslutna tjänsten i Niko Home Controls programmeringsvara.

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Aktivera den anslutna Bulex-tjänsten i översiktsmenyn. När du har gjort detta kan du redan kontrollera ditt Bulex-system via Niko Home-appen och en pekskärm. För att kontrollera Bulex-funktionerna på din Digital bIack väljer du Bulex-kontrollerna för din Digital black i Niko Home-appen.
  Följ stegen nedan om du vill använda ditt Bulex-system som en del av din konfiguration (använda systemet i rutiner och/eller logiker).

 3. Lägg till en enhet eller båda dessa enheter:

  • vanlig Bulex-uppvärmning

  • vanligt Bulex-varmvatten

 4. Skapa de önskade rutinerna och/eller logikerna med Bulex-enheten/Bulex-enheterna.

 5. Adressera Bulex-enheterna.

 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.


Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bulex-system?

 1. Inaktivera den anslutna Bulex-tjänsten i översiktsmenyn.
  Följ stegen nedan om du har använt ditt Bulex-system som en del av din konfiguration (använt systemet i rutiner och/eller logiker).

 2. Ta bort Bulex-enheten för vanlig uppvärmning och/eller Bulex-enheten för vanligt varmvatten från planritningen.

 3. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.


När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Bulex-funktionerna försvinner från din Niko Home-app, pekskärm och Digital black.

 • Om Bulex-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.