Skip to main content
Skip table of contents

Velux

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Du kan få tillgång till Velux-kontrollerna direkt i Niko Home-appen, Digital black eller på en pekskärm. Velux-funktionerna kan också kombineras i rutiner och/eller logiker för att styra flera enheter på samma gång genom en enkel knapptryckning (t.ex. släcka all belysning och stänga Velux-fönstren genom att trycka på gå hemifrån-knappen).

Genom att använda Niko Home Control med ditt Velux-system kan du göra följande:

 • Öppna och stänga fönster, markiser och jalusier

 • Sluta öppna och sluta stänga fönster, markiser och jalusier

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Velux-systemet.

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

Specifika elledningar krävs.

För att använda alla kanaler på en Velux KLF 200-modul behöver du en SVV-kabel med minst 12 ledare

Om du vill ha en mer specifik användning måste du komma ihåg att du behöver två ledare för varje Velux-produkt du vill kontrollera, samt minst en jordledare.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.1.1 eller senare).

 • För varje Velux-produkt är en Niko Home Control-kopplingsaktor med 2 lediga utgångar installerad i elcentralen.

En av följande moduler kan användas:

Din Velux-installation uppfyller följande krav: 

 • Velux-fönstret, takfönstret, markisen eller jalusin är en del av serien Velux Integra®.

 •  En KLF 200-modul är installerad per 5 Velux-produkter.

KLF 200-modulen:

 • tillhandahåller anslutningen till Niko Home Control.

 • ska helst placeras nära Velux-produkten.

 • kan styra högst 5 Velux-produkter.

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Velux-system?

 1. Se till att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Lägg till ett Velux-takfönster till takritningen (*).

 3. Du kan också lägga till en motorkontroll (**).

 4. Skapa en enkel åtgärd med Velux-takfönstret.  Takfönstret styrs via appen, en pekskärm, en Digital black-enhet eller motorkontrollen.

 5. Lägg till Velux-takfönstret i önskade rutiner och/eller logiker.

 6. Tilldela Velux-takfönstret till en kopplingsaktor i elcentralen (***).

 7. Adressera kopplingsaktorn som används för Velux-produkten.

 8. Upprepa stegen ovan för alla Velux-produkter.

 9. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.


(*) Oavsett om du har ett fönster, ett takfönster, en markis eller en jalusi från Velux i din installation ska du alltid använda Velux-takfönstret i programvaran.

(**) Det finns inga ytterligare fördelar med att använda en motorkontroll med LED-lampor. Det blir ingen feedback om Velux-produkten är öppen eller stängd.

(***) Skapa elcentralen och lägg till kopplingsaktorn om det inte redan är gjort.

Du kan se vägledningen här. 

https://www.youtube.com/embed/jBgzG0ZNyBQ

Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Velux-system?

 1. Ta bort  Velux-takfönstret/takfönstren från planritningen.

 2. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Velux-funktionerna försvinner från Niko Home Control-appen, dina pekskärmar och Digital black-enheter.

 • Om Velux-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.