Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en central

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Centraler.
  Resultat:
  Panelen Centraler visas. 
 2. Klicka på knappen Lägg till ny central.
  Resultat:
  Panelen Central visas.

 3. Om du vill kan du ändra namnet på centralen.

 4. Välj antalet rader.

 5. Välj längden på raderna.

 6. Klicka på Stäng för att återgå till panelen Centraler.

 7. Klicka på Stäng för att återgå till översiktsfönstret Fyll central.

Använd knapparna i urvalsfältet längst ner för att:

 • visa alla centraler
 • visa en central
 • visa moduler. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.