Skip to main content
Skip table of contents

Lägga till en modul

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Moduler.
  Resultat:
  Panelen Moduler öppnas och visar de olika modultyperna.
 2. Du har nu valet:

  • Om du markerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje modul kan du snabbt lägga till flera moduler genom att klicka på dem. Du kan ändra namnet senare.

  • Om du avmarkerar valrutan Hoppa över detaljerade parametrar för varje deltagare kan du ändra namnet omedelbart.

 3. Välj en central överst i panelen eller klicka på den central i vilken du vill lägga till en modul.
 4. Välj en rad i centralen i panelen eller klicka på önskad rad i centralen.

 5. Välj önskad modul.
  Resultat:
  Panelen Redigera modul öppnas och visar namnet på modulen.

 6. Om du vill kan du ändra namnet på modulen.

 7. Klicka på Stäng för att återgå till panelen Moduler.

 8. Klicka på Stäng för att återgå till översiktsfönstret Fyll central.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.