Skip to main content
Skip table of contents

Tilldela en enhet till en modul

Du upprättar en länk mellan enheterna på ritytan (t.ex. belysningskrets till/från, jalusi, digital sensor osv.) och motsvarande ingång eller utgång hos en modul. Ordningen i vilken du tilldelar enheter till en modul beror på hur ledningarna dras.

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Tilldela enheter.
  Resultat:
  Panelen Tilldela enheter visas.
 2. Klicka på modulen till vilken du vill tilldela enheter.
  Resultat:
  Panelen Tilldela enheter till (modulens namn) öppnas och visar en översikt över de tilldelade enheterna.
 3. Klicka på plustecknet för den aktuella enheten för att lägga till den till modulen.
  Resultat:
  Enheten markeras som tilldelad på ritytan och numret på dess position i modulen visas.

  Enheter tilldelas i den ordning som du klickar på dem. Du kan också först klicka på ett nummer i panelen och tilldela en enhet till den positionen genom att klicka på plustecknet för den enheten.

 4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Fyll central.

Använd knapparna i urvalsfältet längst ner för att:

 • visa alla centraler
 • visa en central
 • visa moduler.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.