Skip to main content
Skip table of contents

Adressera anslutna tjänster

Nikos partnersystem adresserade med hjälp av programvaran

Klicka på logotypen för att se vad du kan göra med Niko Home Control och det valda partnersystemet och ta reda på vilka krav som gäller.

PartnerUtgångspunkt

 • Alla partnerenheter är på plats och anslutna till Niko Home Control-installationens lokala nätverk.

 • Du har aktiverat partnern i menyn Översikt.

 • Du har skapat partnersystemet som en eller fler av följande enheter, beroende på partnerns funktioner:

  • vanlig ventilation

  • vanlig uppvärmning (inklusive kylning)

  • vanligt varmvatten

  • allmän billaddare Alfen

  • allmän billaddare Blitz power

  • allmän billaddare Mennekes

  • allmän billaddare Veton

 • Du har skapat de nödvändiga enkla åtgärderna, rutinerna och/eller logikerna med enheten.

 • Din dator är ansluten till installationen.

 • Du är i översiktsfönstret Adressera.

Procedur

I det här exemplet adresseras ett ventilationssystem.

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Anslutna tjänster.
  Resultat:
  Panelen Anslutna tjänster dyker upp och visar en lista över alla aktiverade anslutna tjänster (partnersystem) som hittas i installationens lokala nätverk. Namnet som listas är partnersystemets namn, inte namnet du gav enheten i programvaran.
  På ritytan hittar du enheterna som du skapat inom din programmering.  

 2. Klicka på enhetens plustecken för att ansluta den till motsvarande ansluten tjänst.
  Resultat: Enheterna läggs till i panelen Anslutna tjänster. Enhetens namn läggs till bredvid partnersystemets namn.

 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.