Skip to main content
Skip table of contents

Bose

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Du kan ha ljudfunktionerna direkt tillgängliga i Niko Home Control-appen, Digital black-enheten eller på pekskärmen. Du kan också kombinera dem i rutiner och/eller logiker för att styra flera enheter samtidigt genom en enkel knapptryckning (t.ex. aktivera en middagsstämning som sätter belysningen på rätt nivå och sätter på musik).

Genom att använda Niko Home Control med ditt Bose-system kan du göra följande:

 • Sätta på och stänga av musik
 • Reglera volymen
 • Tysta musiken (och sätta på ljudet igen)
 • Välja en spellista från dina favoriter
 • Använda högtalarna i rutiner
 • Använda högtalaren/högtalarna i logiker (then/else) 

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Bose-systemet.
 • Du kan alltid använda Bose-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.


Vad behöver du?

Allmänt
 • Inga ytterligare elledningar behövs.
 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.
 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.1.1 eller senare).
 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Din(a) Bose-högtalare är SoundTouch-kompatibla (t.ex. SoundTouch 10, 20 eller 30).
 • Om högtalarna är helt nya har du slutfört idrifttagningen och anslutit högtalarna till ditt hemnätverk via WiFi eller kabel (beroende på högtalarnas specifikationer).


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bose-system?

 1. Se till att du har allt du behöver (se ovan ).
 2. Lägg till högtalaren/högtalarna i planritningen.
 3. Skapa en enkel åtgärd med högtalaren/högtalarna. Högtalaren/högtalarna styrs via appen, en pekskärm eller en Digital black-enhet.
 4. Lägg till högtalaren/högtalarna i önskade rutiner och/eller logiker .
 5. Adressera högtalaren/högtalarna.
 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.


Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Bose-system?

 1. Ta bort  högtalaren/högtalarna från planritningen.
 2. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Bose-funktionerna försvinner från Niko Home-appen, dina pekskärmar och Digital black-enheter.
 • Om Bose-funktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.