Skip to main content
Skip table of contents

SMA

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt SMA-system har du åtkomst till följande:Installation

med
global elmätning

utan
global elmätning

Inblick i din totala elförbrukning

 • Vilken del kommer från dina solpaneler?

 • Vilken del kommer från elnätet?

Inblick i din totala energiproduktion

 • Vilken del matar du in i elnätet?

 • Vilken del förbrukar du själv?

Inblick i din egenförbrukning (% av total produktion) 

Inblick i dina solpanelers produktion


Kontrollera kraven i tabellen ”Vad behöver du?” nedan.

Niko Home control tillhandahåller ännu fler sätt att hantera din energiförbrukning på ett effektivt sätt.

Läs på om rutinerna Solläge och Läge för toppbelastningsutjämning samt smarta varningar i Niko Home-appen.

De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos SMA-systemet.

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med Niko Home Control-programvaran för programmering i version 2.18 eller senare.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsprogramvaran (version 2.18 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du behöver en global elmätning:

  • För installationstypen trådlös gateway måste du ansluta gatewayen till P1-porten på din digitala mätare med den medföljande P1-kabeln. Alternativt kan du använda den trådlösa mätaren med tänger.

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med analog mätare måste du:

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med digital mätare måste du ansluta din installation till P1-porten på din digitala mätare med hjälp av den trådlösa bryggan för Niko Home Control och den medföljande P1-kabeln.

Ditt SMA-system uppfyller följande krav:

 • Det är en SMA-växelriktare som stöds och du har dess serienummer till hands.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • MODBUS-porten på växelriktaren är aktiverad (helst av solcellsinstallatören under installationen).

 • Klicka här för en lista över SMA-växelriktare som stöds.

 • Du hittar serienumret på SMA-växelriktaren.

 • Om MODBUS-kommunikation inte aktiveras av solcellsinstallatören kommer Niko Home Control att försöka aktivera porten automatiskt. När det inte lyckas måste du mata in SMA-installationslösenordet under aktiveringsproceduren för att aktivera porten.

 • Du hittar standardlösenordet i växelriktarens manual.

 • Om du inte har SMA-installationslösenordet ska du kontakta solcellsinstallatören eller fylla i formuläret på SMA-webbplatsen.

Hur aktiverar du länken mellan Niko Home Control och ditt SMA-system?

Du aktiverar länken i menyn Översikt. Du hittar proceduren här.

Hur inaktiverar du länken mellan Niko Home Control och ditt SMA-system?

Du inaktiverar länken i menyn Översikt. Du hittar proceduren här.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • SMA-funktionerna försvinner från din Niko Home Control-app.

 • Historiken över dina SMA-mätningar försvinner från Niko Home Control.

SMA-växelriktare som stöds

Generellt är SMA-växelriktare som sålts från och med 2017 kompatibla med Niko Home Control II.

Här följer en fullständig lista.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

SB6.0-1AV-41 

SB6.0-1AV-40 

SB5.0-1AV-41 

SB5.0-1AV-40 

SB4.0-1AV-41 

SB4.0-1AV-40 

SB3.6-1AV-41 

SB3.6-1AV-40 

SB3.0-1AV-41 

SB3.0-1AV-40

STP10.0-3AV-40 

STP8.0-3AV-40 

STP6.0-3AV-40 

STP5.0-3AV-40 

STP4.0-3AV-40 

STP3.0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.