Skip to main content
Skip table of contents

Solläge

Vad är Solläge?

Med rutinen Solläge kan du använda den elektriska energi som produceras av dina solpaneler optimalt.
Om du inte är hemma kommer Niko Home Control att aktivera dina enheter automatiskt när tillräckligt med solenergi är tillgängligt. 
På så sätt använder du mindre energi från elnätet.

Du kan endast skapa ett solläge per Niko Home Control-installation.

Du kan slå på och av solläget i Niko Home-appen eller på Digital black.

Princip

Utgångspunkt

 • Du har en Niko Home Control-installation med enheter som du kan använda i rutinen Solläge (*).

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.


Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat: 
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan eller välj det från listrutan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Energihantering.
 4. Klicka på Solläge.
 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteende A så här:

  1. Välj enheterna som ska aktiveras i solläge.

  2. Ställ för varje enhet in hur mycket överbliven solenergi som behövs för att aktivera enheten (mellan 1 watt och 100 000 watt). Mängden överbliven solenergi finns i minst 10 min. innan enheten aktiveras.

  3. Ställ in hur länge varje enhet minst ska vara aktiverad när enheten startas av solläget i Tid(1 sek. – 23 timmar 59 min. 59 sek.).
   När denna minstatid har gått ut och det fortfarande injiceras solenergi i elnätet förblir enheten PÅ. När ingen injicering sker stängs enheten AV.

  4. (valfritt) Ställ in Aktivera senaste starttid till Sant och ställ in en Senaste aktiveringstid för att slå på enheten vid den inställda tidpunkten även om det inte finns något solenergiöverskott.Exempel: Du ställer in 300 watt för Enhet 1 och 500 watt för Enhet 2. 

 • Situation A: När Enhet 1 och Enhet 2 är ”AV” och det finns 300 watt överbliven solenergi i minst 10 min. slås Enhet 1 ”PÅ”. Enhet 1 förbrukar överskottet från det ögonblicket. När det finns 500 watt överbliven solenergi i minst 10 min. slås även Enhet 2 ”PÅ”.
 • Situation B: Enheterna 1 och 2 har slagits ”PÅ” av solläget (situation A).
  Solens intensitet avtar, så det sker inte längre någon införsel i elnätet.
  Båda enheterna kommer att fungera tills den inställda minimitiden har förflutit.

Om vi antar att den inställda tiden för Enhet 1 har förflutit så stängs Enhet 1 ”AV”.
Den inställda tiden för Enhet 2 har inte förflutit ännu, så Enhet 2 förblir ”PÅ”.
Solens intensitet ökar på nytt, så att > 300 watt förs in i elnätet i 10 min.
Enhet 1 slås ”PÅ” igen. Den här processen fortsätter ...

Du kan ändra ordning på enheterna i rutinens inställningar i Niko Home-appen.

(*)Du kan använda följande enheter i rutinen Solläge:

traditionell ledningsdragning

trådlös gateway

bussledningar

ansluten kontrollenhet

 • smart dubbel Zigbee®-strömställare, 2 x 10 A
 • smart uttag, Zigbee®
 • smart plug, Zigbee®
 • vanlig ventilation
 • vanlig uppvärmning
 • vanligt varmvatten
 • virtuell enhet (flagga)
 • analog utgång 0 - 10 V använd för ventilation
 • annan till/från-enhet
 • fläkt till/från
 • HVAC-termostat
 • smart dubbel Zigbee®-strömställare, 2 x 10 A
 • styrt vägguttag
 • termostat
 • tryckknapparna med LED och komfortsensorer
 • vanlig ventilation
 • vanlig uppvärmning
 • vanligt varmvatten
 • ventilationssystem
 • virtuell enhet (flagga)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.