Skip to main content
Skip table of contents

Läge för toppbelastningsutjämning

Vad är läge för toppbelastningsutjämning?

Med rutinen Läge för toppbelastningsutjämning kan du styra din förbrukningstopp och spara pengar genom att stänga av dina mest energikrävande enheter automatiskt när du uppnår det inställda toppvärdet i programvaran. Vanligtvis är dessa enheter vitvaror eller elektriska HVAC. Inkludera inte enheter som behöver kontinuerlig strömförsörjning i toppförbrukningsläget.

Enheterna återaktiveras automatiskt när förbrukningstoppen faller.

Du kan endast skapa ett läge för toppbelastningsutjämning per Niko Home Control-installation.

Du kan slå på och av toppförbrukningsläget i Niko Home-appen, på Digital black eller på pekskärmen.

Princip

Utgångspunkt

 • Du har en Niko Home Control-installation med enheter som du kan använda i rutinen Läge för toppbelastningsutjämning (*).

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.


Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat: 
  Panelen Rutin visas.
 2. Välj rummet så här:
  • Välj Rum i listrutan.
  • Klicka på rummet på ritytan eller välj det från listrutan.
 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Energihantering.
 4. Klicka på Läge för toppbelastningsutjämning.
 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteende A så här:

  1. Välj enheterna som ska stängas av när toppen nås.

  2. Ställ för varje enhet in själva enhetens strömförbrukning i Max. Effektförbrukning (0 kW–100 kW, steg på 0,01 kW).


 7. Under Parametrar ställer du in följande värden:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Högsta Målvärde

  1 kW–100 kW, med ökningar  på 0,1 kW

  Värdet då dina enheter stängs av i den angivna ordningen. 

  Läge för toppbelastningsutjämning

  Direkt eller Prediktiv


  • Direkt: Mätvärdet ”från elnätet” används för att styra ”förbrukningstoppen”. Om förbrukningen ”från elnätet” överskrider målvärdet för toppförbrukning stängs enheter som är tillagda i beteende A av i den angivna ordningen (enhet 1 > enhet 2 > ...). 

  • Prediktiv: Det här läget är användbart i länder eller regioner där den debiterade kapacitetstaxan är baserad på den maximala elförbrukningen på 15 minuter under en månad. En algoritm används för att styra din ”kvartstopp” när det kommer till förbrukning

  Du kan ändra ordning på enheterna i rutinens inställningar i Niko Home-appen.

  (*)Du kan använda följande enheter i rutinen Toppförbrukningsläge :

  traditionell installation

  trådlös gateway

  bussledningar

  ansluten kontrollenhet

  • smart uttag, Zigbee ®
  • smart plug, Zigbee®
  • vanlig uppvärmning
  • vanligt varmvatten
  • vanlig ventilation
  • virtuell enhet (flagga)
  • analog utgång 0 - 10 V använd för ventilation
  • annan till/från-enhet
  • fläkt till/från
  • styrt vägguttag
  • termostat
  • tryckknapp med LED-lampor och komfortsensorer
  • vanlig uppvärmning
  • vanligt varmvatten
  • vanlig ventilation
  • ventilationssystem
  • virtuell enhet (flagga)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.