Skip to main content
Skip table of contents

IFTTT

Vad är IFTTT?

IFTTT står för ”IF This Then That” och är en webbaserad plattform som du kan använda för att koppla smarta anordningar, appar och webbplatser till Niko Home Control-installationen. Det gör det möjligt att automatisera alla sorters åtgärder via enkla villkorssatser (IF this/THEN that) som kallas ”appletprogram”. Du kan antingen skapa egna appletprogram eller länka till något av de tusentals appletprogram som finns tillgängliga via IFTTT.com -plattformen. Du kan använda upp till 35 olika Niko Home Control-trigger i dina IFTTT-appletsprogram.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med IFTTT kan du länka och automatisera allt som är tillgängligt på IFTTT, allt du kan tänka dig.

Förslag:

 • Om (IF) du har ett tidigt möte inlagt i kalendern så (THEN) kan du sätta på badrumsvärmen 1 timme tidigare.

 • Om (IF) du nästan är hemma så (THEN) kan du aktivera ditt ”välkommen hem”-scenario i Niko Home Control.

 • Om (IF) du har överbliven solenergi så (THEN) startar diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren.

 • Om (IF) du aktiverar den enkla allt av-rutinen så (THEN) startar robotdammsugaren.

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med internetanslutning.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsvaran (version 2.6 eller senare).

 • Den är programmerad med de enheter och/eller rutiner som du vill använda i IFTTT-appletprogram.

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad.

 • Du har e-postadressen och lösenordet till din Niko Home Control-installation till hands.

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Klicka här för att se en lista över tillgängliga Niko Home Control-trigger och åtgärder i IFTTT.

 • Du har ditt användarnamn och lösenord för IFTTT till hands.

 • Dina andra smarta apparater, appar och webbplatser är också anslutna till IFTTT.

 • Om du inte har skapat ett konto kan du gå till IFTTT.com. Webbplatsen finns för närvarande bara på engelska.

 • Android-appen IFTTT finns på 7 språk och iOS-appen IFTTT på 5 språk.

 • Antalet (gratis) appletprogram beror på din (kostnadsfria) IFTTT-prenumeration.

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ett IFTTT-appletprogram?

IFTTT är enkelt att använda och du behöver inte kunna programmera för att använda det.

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Gå till ifttt.com och logga in med ditt IFTTT-användarnamn och lösenord.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Explore, sök efter ”Niko” och välj ett av de föreslagna Niko Home Control-appletprogrammen på plattformen.

  • Klicka på Create och skapa egna appletprogram som uppfyller dina behov.

 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Hur inaktiverar du länken mellan Niko Home Control och ett IFTTT-appletprogram?

 1. Gå till ifttt.com och logga in med ditt IFTTT-användarnamn och lösenord.

 2. Klicka på din profilbild.

 3. Klicka på My services.

 4. Klicka på Niko Home Control.

 5. Klicka på Settings.

 6. Klicka på Remove service.

Lista över tillgängliga Niko Home Control-trigger och åtgärder i IFTTT

Trigger (IF)

Åtgärder (THEN THAT)

 • Rutin aktiverad

 • Virtuell enhet igång

 • Virtuell enhet avstängd

 • Enhet igång

 • Enhet avstängd

 • Motor öppnad

 • Motor stängd

 • Aktivera en rutin

 • Sätt igång en enhet

 • Stäng av en enhet

 • Ställ in motorenhets position

 • Ställ in dimmers ljusstyrka

 • Öppna en motorenhet

 • Stäng en motorenhet


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.