Skip to main content
Skip table of contents

Alfen

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control kan du göra följande:

 • ladda din bil så effektivt som möjligt i ett av följande lägen: 

  • Solläge

  • Normalläge

  • Boost-läge (*)

  • Planera nästa resa-läge (*)

 • pausa eller stoppa laddningen av din bil

Följande funktioner stöds när du laddar din bil med Niko Home Control:

 • Belastningsbalansering: innebär att bilens laddningsström anpassas automatiskt som skydd mot överbelastning

 • Kontrollera din toppförbrukning via Niko Home-appen. Se Laddningslägen i Niko Home-appen

 • Kontrollera flera laddningsstationer/anslutningar för elfordon i en enda Niko Home Control-installation (*)

(*) ska läggas till i framtiden


   

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå tillmynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du behöver en global elmätning:

  • För installationstypen trådlös gateway måste du ansluta gatewayen till P1-porten på din digitala mätare med den medföljande P1-kabeln. Alternativt kan du använda den trådlösa mätaren med tänger.

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med analog mätare måste du:

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med digital mätare måste du ansluta din installation till P1-porten på din digitala mätare med hjälp av den trådlösa bryggan för Niko Home Control och den medföljande P1-kabeln.

Din Alfen-laddningsstation för elfordon uppfyller följande krav:

 • Den är en laddningsstation av typen Eve Single S-line eller Eve Single Pro-line, och belastningsbalanseringen är aktiverad

 • Den är en laddningsstation av typen Eve Double Pro-line (ska läggas till i framtiden)

 • Den måste vara aktiv och konfigurerad med Alfens konfigurationsverktyg för att garantera korrekt drift.

 • Följande villkor måste uppfyllas för att din Alfen-laddningsstation ska kunna anslutas till Niko Home Control:

  • Din Alfen-laddningsstation måste vara ansluten till samma lokala nätverk som din Niko Home Control-installation.

  • ”Belastningsbalansering” aktiveras av installatören via en licensnyckel som kan köpas av återförsäljaren eller uthyrningsföretaget. Licensnyckeln aktiveras via konfigurationsverktyget ACE Service Installer. Den kan också fjärraktiveras automatiskt.

  • Rutan ”Aktiv belastningsbalansering” i konfigurationsverktyget ACE Service Installer måste vara markerad. 
   Inställningen ”Datakälla” i konfigurationsverktyget ACE Service Installer måste vara inställd på ”Energihanteringssystem”.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Alfen-laddningsstation för elfordon?

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Aktivera den anslutna Alfen-tjänsten i översiktsmenyn.

 3. Lägg till billaddaren Alfen som en enhet i planritningen.

 4. (valfritt) Skapa de önskade rutinerna och/eller logikerna med enheten. Du kan inte lägga till billaddaren Alfen till rutinerna Solläge eller Läge för toppbelastningsutjämning.

 5. Adressera billaddaren Alfen.

 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

Om du följer stegen ovan kan du kontrollera Alfen-laddningsstationen för elfordon från Niko Home Control och från Niko Home-appen, se Laddningslägen i Niko Home-appen.Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Alfen-laddningsstation för elfordon?

 1.  Inaktivera den anslutna Alfen-tjänsten i översiktsmenyn.
  Följ stegen nedan om du har använt ditt Alfen-system som en del av din konfiguration (använt systemet i rutiner och/eller logiker).

 2. Ta bort billaddaren Alfen från planritningen.

 3. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Alfen-funktionerna försvinner från din Niko Home-app och din Digital black.

 • Om Alfen-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Laddningslägen i Niko Home-appen

Niko Home-appen har följande laddningslägen:

 • Normalläge: laddning utförs med hänsyn till den gräns för kapacitetstaxa som du har ställt in i Niko Home-appen i Energiparametrar > Elektricitet.

 • Solläge: laddning utförs när du har överbliven solenergi. Du kan ange hur stor del av strömmen från elnätet som kan användas för att uppnå den minsta laddningsströmmen för din bil i Niko Home-appen i Energiparametrar > Billaddare.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.