Skip to main content
Skip table of contents

Protherm

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med ditt  Protherm -system kan du göra följande:


Anslutna system stöds av 

MiGo-appen

MiGo Link-appen

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (en zon)

Kontrollera och reglera rumstemperaturen (flera zoner)


Kontrollera utomhustemperaturen

Välja programläge för uppvärmning (hemma, bortrest)


Välja driftläge (sommar, vinter, frostskydd)


Kontrollera och boosta temperaturen i varmvattensystemet (*)


Välja programläge för uppvärmning (av, manuellt, schema, bortrest, ökning, boost) (*)


(*) Boost är bara tillgängligt för varmvatten i bostaden.

   

Protherm-funktionerna visas automatiskt i din Niko Home-app och på din pekskärm efter att du aktiverat länken mellan båda systemen. För att kontrollera Protherm-funktionerna på din Digital bIack väljer du Protherm-kontrollerna för din Digital black i Niko Home-appen. Funktionerna kan också kombineras i rutiner för att kontrollera flera objekt samtidigt med ett enda knapptryck.

 • De tillgängliga funktionerna i Niko Home Control beror på de specifika installationsegenskaperna hos Protherm-systemet.

 • Du kan alltid använda MiGo-appen eller MiGo Link-appen för mer avancerade inställningar och konfigurationer.

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning för att etablera uppkopplingen mellan de båda systemen.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programmeringsvaran (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad.

 • Du har e-postadressen och lösenordet till din Niko Home Control-installation till hands.

 • Om du vill använda Protherm-funktionerna i kombination med Niko Home Control-rutiner måste dessa rutiner programmeras med Niko Home Control-programvaran för programmering efter att länken har aktiverats.

Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå till mynikohomecontrol.niko.eu.

Ditt Protherm-system uppfyller följande krav:

 • Det är en Protherm-panna med en eBUS-anslutning (utom ThemaTek och ThemaClassic).

 • Det har en av följande termostater:

  • termostat som stöds av MiGo-appen

  • termostat som stöds av MiGo Link-appen.

 • Det har en aktiv internetanslutning.

 • Du har serienumret till kommunikationsenheten till hands.

Du hittar kommunikationsenhetens serienummer:

 • på baksidan eller insidan av enheten under streckkoden

 • i MiGo-appen eller MiGo Link-appen

Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Protherm-system?

Om du bara vill kontrollera ditt partnersystem med Niko Home-appen, en pekskärm eller en Digital Black räcker det med att aktivera den anslutna tjänsten i Niko Home Controls programmeringsvara.

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Aktivera den anslutna Protherm-tjänsten i översiktsmenyn. När du har gjort detta kan du redan kontrollera ditt Protherm-system via Niko Home-appen och en pekskärm. För att kontrollera Protherm-funktionerna på din Digital bIack väljer du Protherm-kontrollerna för din Digital black i Niko Home-appen.
  Följ stegen nedan om du vill använda ditt Protherm-system som en del av din konfiguration (använda systemet i rutiner och/eller logiker).

 3. Lägg till en Protherm-enhet för vanligt varmvatten.

 4. Skapa de önskade rutinerna och/eller logikerna med Protherm-enheten.

 5. Adressera Protherm-enheten.

 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och ditt Protherm-system?

 1. Inaktivera den anslutna Protherm-tjänsten i översiktsmenyn.
  Följ stegen nedan om du har använt ditt Protherm-system som en del av din konfiguration (använt systemet i rutiner och/eller logiker).

 2. Ta bort Protherm-enheten för vanligt varmvatten från planritningen.

 3. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Protherm-funktionerna försvinner från din Niko Home-app, pekskärm och Digital black.

 • Om Protherm-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.