Skip to main content
Skip table of contents

Hobby API

Vad är ett hobby API?

Med hobby API kan du också själv länka smarta lösningar till din Niko Home Control-installation. Om du är van vid att använda avancerad kodning kan du få Niko Home Control att fungera tillsammans med din egen applikation eller med lösningar som Node-RED, openHAB eller Home Assistant.

Varken Niko eller din professionella installatör stöder applikationer eller lösningar som du bygger med hobby API. Om du behöver hjälp hänvisar Niko till de communities som listas ovan.

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control med hobby API kan du göra följande:

 • Hämta dina tillgängliga Niko Home Control-platser

 • Hämta dina tillgängliga Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Styra dina Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Ta emot statusinformation från dina Niko Home Control-åtgärder och -enheter

 • Ta emot meddelanden från din Niko Home Control-installation

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har en dator med en webbläsare och internetanslutning.

 • Du har kunskap om MQTT och JSON.

 • Du är van vid att använda avancerad kodning och har fått en bra idé.


Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Den har en trådlös gateway eller en ansluten kontrollenhet.

 • Den är konfigurerad med den senaste programvaran för programmering (version 2.17 eller senare).

 • Den har en aktiv internetanslutning.

 • Den är registrerad och du har din e-postadress och ditt lösenord till hands.

Om du inte har registrerat ditt Niko Home Control-system går du till mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Hobby API finns på din anslutna kontrollenhet eller trådlösa gateway.

 • Du har din JWT API-åtkomsttoken.

Om du inte har någon token ber du om en via Niko Home Control-programmeringsvaran. För mer information, se nedan.

Din åtkomsttoken måste förnyas årligen. Du hittar proceduren nedan.

Hur får du åtkomst till hobby API (dokumentation och autentisering)?

 1. Se till att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Klicka på Översikt.

 3. Klicka på Hantera anslutna tjänster.

 4. I avsnittet Ytterligare steg som krävs klickar du på pilen bredvid hobby API-logotypen.

 5. Klicka på Hantera.

 6. Fyll i din e-postadress och Niko Home Control-lösenordet.

 7. Klicka på Acceptera för att godkänna bestämmelser och villkor.

 8. Klicka på Kopiera för att hämta din token och använda den i din applikation.

 9. Klicka på Klar.

 • Du hittar API-dokumentationen i aktiveringsfönstret.

 • Du kan inte byta användarnamn i aktiveringsfönstret.

Hur förnyar du din åtkomsttoken?

Om din åtkomsttoken:

 • Din token går ut efter ett år.

 • Din token måste förnyas årligen.

 • Du kan förnya tidigast en månad innan den förfaller.

 • Niko informerar inte om att din token snart går ut. Tips: Du kan skapa en notis i programvaran. Niko Home-appen påminner dig om att förnya din token.

 1. Se till att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Klicka på Översikt.

 3. Klicka på Hantera anslutna tjänster.

 4. I avsnittet Ytterligare steg som krävs klickar du på pilen bredvid hobby API-logotypen.

 5. Klicka på Hantera.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att få en ny token.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.