Skip to main content
Skip table of contents

Veton

Vad kan du göra med Niko Home Control?

Genom att använda Niko Home Control kan du göra följande:

 • ladda din bil så effektivt som möjligt i ett av följande lägen: 

  • Solläge

  • Normalläge

  • Boost-läge (*)

  • Planera nästa resa-läge (*)

 • pausa eller stoppa laddningen av din bil

Följande funktioner stöds när du laddar din bil med Niko Home Control:

 • Belastningsbalansering: innebär att bilens laddningsström anpassas automatiskt som skydd mot överbelastning

 • Kontrollera din toppförbrukning via Niko Home-appen. Se Laddningslägen i Niko Home-appen

 • Kontrollera flera laddningsstationer/anslutningar för elfordon i en enda Niko Home Control-installation (*)

(*) ska läggas till i framtiden

 

Vad behöver du?


I korthet

Extra information

Allmänt

 • Inga ytterligare elledningar behövs.

 • Du har anslutit båda systemen till samma hemnätverk via kabel och/eller WiFi.Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

 • Om du inte har registrerat din Niko Home Control-installation ska du gå tillmynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du behöver global elmätning:

  • För installationstypen trådlös gateway måste du ansluta gatewayen till P1-porten på din digitala mätare med den medföljande P1-kabeln. Alternativt kan du använda den trådlösa mätaren med tänger.

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med analog mätare måste du:

  • För installationstypen ansluten kontrollenhet med digital mätare måste du ansluta din installation till P1-porten på din digitala mätare med hjälp av den trådlösa bryggan för Niko Home Control och den medföljande P1-kabeln.

Din Veton-laddningsstation för elfordon uppfyller följande krav:

 • Den är av typen One, Wall eller Wall Plus

 • Den är utrustad med det anslutna paketet eller den inbyggda (direkta) mätaren

 • Den passar till en eller flera laddningspunkter (ska läggas till i framtiden)


 • Den måste vara aktiv och konfigurerad med Alfens konfigurationsverktyg för att garantera korrekt drift. Se den enkla konfigurationsguiden på https://www.veton.be/downloads/.

 • Din Veton-laddningsstation måste vara ansluten till samma lokala nätverk som din Niko Home Control-installation.


Hur aktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Veton-laddningsstation för elfordon?

 1. Kontrollera att du har allt du behöver (se ovan).

 2. Aktivera den anslutna Veton-tjänsten i översiktsmenyn.

 3. Lägg till billaddaren Veton som en enhet i planritningen.

 4. (valfritt) Skapa de önskade rutinerna och/eller logikerna med enheten. Du kan inte lägga till billaddaren Veton till rutinerna Solläge eller Läge för toppbelastningsutjämning.

 5. Adressera billaddaren Veton.

 6. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

Om du följer stegen ovan kan du kontrollera Veton-laddningsstationen för elfordon från Niko Home Control och från Niko Home-appen, se Laddningslägen i Niko Home-appen.


Hur inaktiverar du länken mellan din Niko Home Control och din Veton-laddningsstation för elfordon?

 1. Inaktivera den anslutna Veton-tjänsten i översiktsmenyn.

  Följ stegen nedan om du har använt ditt Veton-system som en del av din konfiguration (använt systemet i rutiner och/eller logiker).

 2. Ta bort billaddaren Veton från planritningen.

 3. Ladda upp konfigurationsfilen till din installation.

När du har inaktiverat länken händer följande:

 • Veton-funktionerna försvinner från din Niko Home-app och din Digital black.

 • Om Veton-funktioner används i Niko Home Control-rutiner kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


Laddningslägen i Niko Home-appen

Niko Home-appen har följande laddningslägen:

 • Normalläge: laddning utförs med hänsyn till den gräns för kapacitetstaxa som du har ställt in i Niko Home-appen i Energiparametrar > Elektricitet.

 • Solläge: laddning utförs när du har överbliven solenergi. Du kan ange hur stor del av strömmen från elnätet som kan användas för att uppnå den minsta laddningsströmmen för din bil i Niko Home-appen i Energiparametrar > Billaddare.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.