Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie pripojených služieb

Partnerské systémy spoločnosti Niko adresované pomocou softvéru

Kliknite na logo a zobrazí sa, čo môžete spraviť s vybraným partnerským systémom prostredníctvom Niko Home Control a aké požiadavky musíte na to splniť.

PartneriVýchodiskový bod

 • Všetky partnerské zariadenia sú namontované na mieste a pripojené na lokálnu sieť inštalácie Niko Home Control.

 • Aktivovali ste partnerský produkt v ponuke Informačný panel.

 • Vytvorili ste partnerský systém ako jedno alebo viaceré z nasledujúcich zariadení v závislosti od funkcií partnerského systému:

  • bežná ventilácia

  • bežné kúrenie (s klimatizáciou)

  • bežný ohrev vody

  • generická autonabíjačka Alfen

  • generická autonabíjačka Blitz Power

  • generická autonabíjačka Mennekes

  • generická autonabíjačka Veton

 • Vytvorili ste potrebné základné akcie, režimy a/alebo podmienky so zariadením.

 • Počítač je pripojený k inštalácii.

 • Nachádzate sa v okne Adresovať

Postup

V tomto príklade je adresovaný ventilačný systém.


 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Pripojené služby.
  Výsledok:
  Zobrazí sa podokno Pripojené služby a s ním zoznam všetkých aktivovaných pripojených služieb (partnerských systémov), ktoré sú súčasťou lokálnej siete inštalácie. Zobrazený názov je názov partnerského systému. Nezobrazí sa názov, ktorý ste priradili zariadeniu v softvéri.
  V oblasti nákresu uvidíte zariadenia, ktoré ste vytvorili počas programovania.  

 2. Kliknite na znamienko plus pri zariadení, čím ho pripojíte k príslušnej pripojenej službe.
  Výsledok: Zariadenia sa pridali do podokna Pripojené služby. Názov zariadenia sa už bude zobrazovať vedľa názvu partnerského systému.

 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovanie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.