Skip to main content
Skip table of contents

Vad är diagnostiksidan?

Diagnostiksidan är en webbsida som innehåller en statusöversikt för din Niko Home Control-installation.
Tabellen nedan visar vad du kan göra på diagnostiksidan.

Din dator måste vara ansluten till den anslutna kontrollenheten eller den trådlösa gatewayen för att kunna öppna diagnostiksidan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.