Skip to main content
Skip table of contents

Åtkomstkontroll (diagnostik)

Utgångspunkt

Beskrivning av fliken Åtkomstkontroll

Klicka på knappen Exportera data för att skapa en .csv-fil med dina videodörrstationers samtalshistorik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.